برای نوه ها
آنچه مادربزرگ می تواند برای تولد نوه یا نوه بدهد
17.2k
تولد فرزند در خانواده همیشه یک شادی بزرگ است. و نزدیکترین افراد سعی می کنند والدین جوان و نوزاد را خشنود کنند تا چیزی مفید و عزیز به قلب بدهند.
برای نوه ها
چه چیزی برای تعمید از پدربزرگ و مادربزرگ به یک نوه یا نوه می توان داد
17.5k
غسل تعمید کودک یک رویداد بسیار مهم در خانواده است. همه مهم ترین بستگان، دوستان و پدرخوانده ها برای این تعطیلات جمع می شوند. آماده سازی زیادی برای