سری جدید کاسیو G-SHOCK در رنگ زرد روشن

ساعت مچی

مجموعه G-SHOCK با چندین مدل به طور همزمان در یک طرح رنگ زرد شاد پر شده است. منبع اصلی الهام این سری، زیبایی شناسی دهه 90 و G-SHOCK DW-001 نمادین 1994 بود.

گزارش شده است که ساعت به طور کامل مشخصات فنی مدل های پایه را حفظ کرده است (تغییرهای خاکستری زرد DW-6900Y-9، GMD-S6900Y-9، GA-110Y-9A، GMA-S110Y-9A، DW-5610Y-9 هستند. ارائه شده در این مجموعه)، اما در حالی که به عنوان ابزاری روزمره برای بیان خود عمل می کند.

ما به شما توصیه می کنیم که بخوانید:  ژان کلود بیور به عنوان مشاور هیئت مدیره به NORQAIN پیوست
آرمونیسیمو